Kids Krav Maga

Locatie: Gymzaal van de basisschool Op De Groene Alm, 3e Oosterparklaan 71, 3541 SC Utrecht

Op iedere woensdag, tussen 16:00 en 16:55 (Kids) en 17:00 en 17:55uur (junioren).

Kids (9 t/m 11 jaar oud) en Junioren (12 t/m 15 jaar oud) Krav Maga is een unieke vorm van weerbaarheidstraining voor kinderen en jeugd, omdat de focus op de praktijk ligt. Deze methode is gebaseerd op jaren van wereldwijde ervaring op grote schaal en aangepast op de belevingswereld, kracht en lichaamsbouw van kinderen.

Een kind dat weerbaar is, is uiteindelijk beter in staat om zijn of haar grenzen te bewaken, kan zichzelf verbaal en fysiek verdedigen en durft een eigen mening te hebben.

In de lessen leren kinderen spelenderwijs hoe ze zich zowel verbaal als fysiek kunnen verdedigen, zich assertief opstellen en met voldoende zelfvertrouwen zich staande kunnen houden in de huidige samenleving. Kinderen krijgen door de aangeboden lesstof dus meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en trainen vanaf jonge leeftijd meteen de fysieke ontwikkeling en motoriek.

Discipline, respect en goede sociale vaardigheden zijn drie kernbegrippen van de lessen. Het beheersen van agressie, conflicten verbaal oplossen en respectvol met elkaar om te gaan, vormt een belangrijk deel van de lessen. Kinderen krijgen de benodigde tools aangereikt om adequaat te reageren in lastige situaties en door hen te laten ervaren dat zij successen hebben, zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien.

Ook in andere situaties waarin kinderen terecht kunnen komen, zoals bijvoorbeeld vreemden die hen aanspreken, een volwassene die hen vastpakt, veiligheid in de vuurwerkperiode, hoe te handelen bij brand of wanneer je je ouders kwijt raakt in een menigte e.d., vinden wij het belangrijk dat een kind weet wat de mogelijkheden zijn om hier effectief mee om te gaan, dus dergelijke situaties komen ook uitgebreid aan bod in de lessen.

Vanaf 16 jaar komen de jongvolwassenen terecht in de volwassen groepen. Hier krijgen ze te maken met P, G en Expert levels.

*Het is ouders/verzorgers NIET toegestaan om bij een les aanwezig te zijn. Aanwezigheid werkt storend en leidt af. Wij willen dat het kind zonder bewuste of onderbewuste druk kan trainen en werken aan zijn/haar ontwikkeling. Tijdens familiedagen en events als examens en championships zijn familie natuurlijk wel welkom om de vorderingen te komen bekijken.